Våre leger følger deg personlig gjennom alle faser

Et svært vesentlig argument for å velge nettopp Bærum plastikkirurgi er at du hos oss er sikret at det er en av Norges mest etterspurte plastikkirurger, som gjennomfører konsultasjonen med deg, som opererer deg og som du fritt kontakter i ettertid – døgnet rundt, om noe skulle inntreffe. De første etterkontrollene hos oss utføres normalt av en erfaren lege eller en sykepleier som også bisto legen ved din operasjon. Vi ønsker også å se deg etter ca 6 mnd. Vi mener vår nære personlige oppfølging bidrar til å redusere misforståelser og komplikasjoner og det gjør at du føler deg trygg.

Trygg oppfølging på operasjonsdagen

Våre erfarne leger og sykepleiere passer på deg når du våkner opp etter operasjonen. Du vil alltid ha noen som tar hånd om deg som du også kan spørre. Til å begynne med vil du være litt omtåket, men du kvikner raskt til.

Etter inngrepet vil du bli observert på oppvåkningsavdelingen. Her vil du bli overvåket og passet godt på av en sykepleier. Her vil du få litt å drikke og spise hvis du ønsker det. De fleste kan dra hjem etter 1-2 timer.

Blant markedets beste oppfølgingsprogram med hyppige kontroller i tiden etter operasjonen

For oss er det helt avgjørende at du også får en tett oppfølging etter operasjonen slik at du hele tiden føler deg trygg og slik at resultatet blir best mulig. Derfor velger vi å følge opp våre pasienter hyppig. Vårt oppfølgingsprogram innebærer at vi normalt gjennomfører kontroller 2 dager, 7 dager, 14 dager og et halvt år etter operasjonen. Oftere ved behov.

Du vil også ha anledning til å ringe oss døgnet rundt ved øyeblikkelig hjelp situasjoner. ”Etterbehandling” innebærer blant annet at vi rettleder deg i riktig taping og riktig bruk av eventuelle kompressjonsplagg samt sårstell ved behov. Dette er viktig for å oppnå best mulig resultat. Erfaringsmessig har du også spørsmål det er nyttig å få drøftet når du kommer til kontroll.